metody terapii

Integracja sensoryczna

Każdego dnia nasz organizm odbiera ogromne ilości bodźców z otaczającego go świata poprzez kilka zmysłów. Są nimi wzrok, węch, słuch, smak, dotyk, ale także propriocepcja (czucie głębokie) oraz zmysł przedsionkowy (równoważny). Bodźce te są następnie odpowiednio przetwarzane i integrowane, a dzięki tym procesom zachodzić mogą przewidywalne reakcje organizmu. Kiedy wszystkie zmysły pracują w sposób prawidłowy, rejestracja oraz przetwarzanie bodźców zachodzi płynnie, mówimy o fizjologicznej integracji sensorycznej. Niekiedy któryś z tych procesów może zostać zaburzony.  

dobry rehabilitant Bydgoszcz
METODA NDT BOBATH Bydgoszcz

Metoda NDT Bobath

To koncepcja rehabilitacji dzieci i dorosłych w fizjoterapii. Stworzona została przez Karela i Bertę Bobath, stąd też nazwa metody. Metoda NDT Bobath to podejście, które w aktywny sposób rozwiązuje problemy u pacjentów z zaburzeniami napięcia, ruchu i funkcji powstałych na skutek uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Metoda Vojty

Metoda Vojty to metoda usprawniania ruchu, stworzona przez czeskiego neurologa Vaclava Vojtę. Praca metodą Vojty  oparta jest o zestaw ćwiczeń i ucisków, które może prowadzić tylko i wyłącznie specjalista, który przeszedł szkolenie w tym zakresie i ma odpowiednie uprawnienia.

centrum rehabilitacji dla dzieci Bydgoszcz
metoda ruchu rozwijającego Bydgoszcz

METODA RUCHU ROWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Metoda stworzona została przez angielską nauczycielkę tańca i ruchu – Weronikę Sherborne w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Nazwa metody odnosi się bezpośrednio do jej założeń, czyli rozwijania za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawniania ruchowego, dzielenia przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Według badań terapia wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny społeczny i poznawczy dziecka.

terapia ręki

To usprawnianie motoryki małej (dłoni i palców) poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń, zabaw, czynności. Ma na celu poprawę precyzji ruchów dłoni niezbędnych w codziennych czynnościach takich jak przenoszenie, podnoszenie, chwytanie itp. Ponadto pomaga wzmocnić koncentrację  i koordynację wzrokowo-ruchową

dobry lpedagog dziecięcy Bydgoszcz
zajęcia pedagogiczne Bydgoszcz

bajkoterapia

Bajki są odbierane przez dzieci bardzo pozytywnie. Wszystkie dzieci lubią, gdy czyta lub opowiada im się bajki. Z takiego sposobu spędzania wolnego czasu płynie wiele korzyści. Bajki mogą bardzo pomagać dzieciom zrozumieć różne sytuacje, które mają miejsce w codziennym życiu.

zajęcia pedagogiczne

Praca pedagoga oparta jest o wiedzę na temat aktualnego rozwoju dziecka, jego predyspozycji psychofizycznych i możliwości w przyswajaniu nowych treści, to znaczy znajomości potrzeb edukacyjnych dziecka. Na tej podstawie terapeuta określa formy pomocy pedagogicznej.

Dobry Pedagog Bydgoszcz
rehabilitacja dla dzieci Bydgoszcz

KINESIOLOGY TAPING

Metoda nazywana także plastrowaniem dynamicznym polega na oklejaniu określonych części ciała specjalnymi elastycznymi taśmami. Uważa się, że dzięki zewnętrznej stymulacji pobudza się naturalne procesy zdrowienia.

fizjoterapia dla mam

Bazując na doświadczeniu zdobytym jako mama oraz fizjoterapeuta w naszym Centrum Rehabilitacji  PROGRESSIO zajęliśmy się również fizjoterapią dla mam. Zapraszam serdecznie –  mgr Żaneta Pawlak-Andryszczyk.

fizjoterapia dla mam Bydgoszcz