ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE

prace pedagogiczne

Praca pedagoga oparta jest o wiedzę na temat aktualnego rozwoju dziecka, jego predyspozycji psychofizycznych i możliwości w przyswajaniu nowych treści, to znaczy znajomości potrzeb edukacyjnych dziecka. Na tej podstawie terapeuta określa formy pomocy pedagogicznej. Zadanie pedagoga to wspieranie mocnych stron dziecka, pokonywanie barier w relacjach z innymi osobami.

zqjęcia pedagogiczne Bydgoszcz

JAK WYGLĄDA PRACA PEDAGOGA Z DZIECKIEM?

Pedagog zapewnia pomoc między innymi w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole, usprawnianiu pracy dłoni z zastosowaniem elementów terapii ręki, poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pedagog prowadzi także nieustanne rozmowy z dzieckiem, które stanowią wsparcie psychologiczne, wyjaśnia sytuacje, które obciążają psychikę dziecka, zajmuje się także prawami dzieci, pomaga poprawnie je interpretować i wdrażać w życie codzienne. Metody i techniki pracy dostosowuje się indywidualnie adekwatnie do potrzeb dziecka.

Ponadto pedagog prowadzi współpracę z rodzicami na zasadzie informowania ich o planie działania z dzieckiem w ramach terapii, osiąganych postępach, udziela porad, polecania fachowej literatury ułatwiającą zrozumienie postaw dziecka. Pedagog współpracuje także z innymi specjalistami, z którymi ewentualnie pracuje dziecko.

Praca pedagoga to przede wszystkim ciągłe uaktualnianie wiedzy, samodoskonalenie i wzbogacanie swojego warsztatu pracy w nowe pomoce dydaktyczne dzięki którym zapewni dziecku atrakcyjną naukę przez zabawę.

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszego Centrum Terapii. W Progressio znajdziecie Państwo pedagogów z wieloletnim doświadczeniem, którzy nieustannie pogłębiają swoją wiedzę na specjalistycznych kursach oraz szkoleniach.