metody logopedyczne

ELEKTROSTYMULACJA

ELEKTROSTYMULACJA polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie w celu usprawnienia ich funkcji. Stosowana  jako wsparcie terapii logopedycznej w przypadku wad wymowy, porażenia nerwu twarzowego, problemów z połykaniem, zaburzeń napięcia mięśniowego, bruksizmu, rozszczepu warg i podniebienia, po udarach, w zespołach genetycznych.

terapia logopedyczna Bydgoszcz
dobry logopeda bydgoszcz
neorologppeda Bydgoszcz

ELASTYCZNY TAPING

ELASTYCZNY TAPING aplikacja taśm pozwala na wspomaganie funkcji, ułatwia i prowadzi kierunek ruchu, wpływa na czucie głębokie. W logopedii wykorzystywany przy problemach z oddychaniem, zaburzeniach neurologicznych, dyslalii, ślinieniu, rozszczepach warg, dysfagii, zaburzeniach stawów skroniowo-żuchwowych.

logopeda Bydgoszcz

TERAPIA KARMIENIA

TERAPIA KARMIENIA skierowana do pacjentów z problemami jedzeniowymi: wybiórczość pokarmowa, trudności w jedzeniu, awersja pokarmowa, neofobia żywieniowa, zaburzenia karmienia. Oparta na modelu responsywnym – podążaniu za pacjentem i współpracy Dziecko-Rodzic-Terapeuta.

TERAPIA OROFACJALNA

TERAPIA OROFACJALNA nastawiona na usprawnianie kompleksu ustno-twarzowego. Obejmuje sprawdzenie i stymulowanie odruchowych reakcji oralnych, badanie noworodka i niemowlęcia, ocenę oddychania, funkcję połykania, gryzienia i żucia.

KOMUNIKACJA AAC

KOMUNIKACJA AAC to wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się wykorzystywane przez osoby, które nie mówią lub używają mowy w ograniczonym zakresie. Przydatna także w momencie rozwijania mowy werbalnej. Opiera się na indywidualnym i aktywnym systemie, dopasowanym do złożonych potrzeb komunikacyjnych użytkownika.

logopeda Bydgoszcz