integracja sensoryczna

Czym jest integracja sensoryczna?

Każdego dnia nasz organizm odbiera ogromne ilości bodźców z otaczającego go świata poprzez kilka zmysłów. Są nimi wzrok, węch, słuch, smak, dotyk, ale także propriocepcja (czucie głębokie) oraz zmysł przedsionkowy (równoważny). Bodźce te są następnie odpowiednio przetwarzane i integrowane, a dzięki tym procesom zachodzić mogą przewidywalne reakcje organizmu. Kiedy wszystkie zmysły pracują w sposób prawidłowy, rejestracja oraz przetwarzanie bodźców zachodzi płynnie, mówimy o fizjologicznej integracji sensorycznej. Niekiedy któryś z tych procesów może zostać zaburzony. Powodów może być wiele – od błędów strukturalnych w mózgu, po nieprawidłowości na drodze przewodnictwa bodźców już na poziomie ich rejestracji. Mamy wtedy do czynienia z zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego. 

dobry rehabilitant Bydgoszcz

JAK WYGLĄDA TERAPIA SI?

 

Zakres takich nieprawidłowości jest bardzo szeroki. Aby odpowiednio dobrać i poprowadzić terapię integracji sensorycznej konieczne jest wykonanie pełnej diagnozy, podczas której terapeuta ocenia poziom zaburzeń przetwarzania sensorycznego u pacjenta. Terapia SI opiera się na neuroplastyczności mózgu, czyli jego możliwości do budowania nowych połączeń neuronalnych, zmienności i procesach adaptacyjnych. Dzięki tym możliwościom funkcje niedziałających nawet struktur mózgu mogą zostać zastąpione innymi, które do tej pory pełniły inne zadania. Terapia integracji sensorycznej wykorzystując te właściwości prowadzić ma do wypracowania nowych, adekwatnych reakcji na bodźce, lepszego ich przetwarzania i zarządzania. 

Docelowo prawidłowo prowadzona terapia przyczynić się ma do poprawy codziennego funkcjonowania pacjenta oraz osób z jego otoczenia. Z reguły terapię prowadzi się 1 – 2 razy w tygodniu po ok. 45 – 60min. Warto rozważyć konsultację z terapeutą integracji sensorycznej jak najszybciej po dostrzeżeniu niepokojących objawów, ponieważ im wcześniej terapia zostanie wdrożona, tym pacjent szybciej będzie mógł uzyskać założone efekty. Terapia SI nie posiada sztywnego planu zajęć, ponieważ terapeuta musi na bieżąco dostosowywać bodźce terapeutyczne w zależności od reakcji pacjenta.

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszego Centrum Terapii Dziecka Progressio. W naszych  gabinetach  zdiagnozujemy zaburzenia integracji sensorycznej, przeprowadzimy  terapię i sprawdzimy jej efekty.