MGR NATALIA ROMASZKIEWICZ

Praca z dziećmi to moja pasja

Neurologopeda, logopeda, pedagog. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie z zakresu logopedii
na Uniwersytecie Kazimierza w Bydgoszczy, a studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu.

fizjoterapeuta dziecięcy Bydgoszcz

Doświadczenie oraz ukończone kursy i szkolenia :

Pracuje z:
– dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, trudnościami w komunikacji, mowie, rozwoju językowym
oraz wadami wymowy
– młodzieżą i dorosłymi z wadami wymowy
– dziećmi z trudnościami w karmieniu i jedzeniu
Mogę pomóc w:
– diagnozie i terapii trudności w karmieniu i jedzeniu
-przygotowaniu pacjenta do zabiegu podcięcia wędzidełka warg i/lub języka oraz mobilizacji warg
i/lub języka po zabiegu
– rozwijaniu mowy w sytuacji jej braku lub opóźnienia
– rozwijaniu komunikacji, mowy i języka u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, z wadami
wrodzonymi i zespołami genetycznymi
– korekcie wad wymowy

Odbyte szkolenia:
Terapeuta Orofacjalny Z Pasją. Organizator: COGNITUS.PL Centrum Szkoleń
Terapeuta Karmienia Z Pasją. Organizator: COGNITUS.PL Centrum Szkoleń
Niemowlak u logopedy cz. 1. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem. Organizator: Śląskie
Centrum Niemowlaka Guguhopla
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – zakrztuszenia niemowlaka, resuscytacja noworodka i
niemowlaka, Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Trening karmienia logopedycznego od podstaw – warsztat. Organizator: COGNITUS.PL
Centrum Szkoleń
Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne. Instytut Edukacji Logopedycznej
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – zasady ćwiczeń wspierających budowanie
systemu językowego. Centrum Metody Krakowskiej

Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych. Organizator:
Centrum Metody Krakowskiej

Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania. Centrum Metody Krakowskiej

Trudności w jedzeniu u małych dzieci prawidłowa diagnostyka kluczem do efektywnej
terapii

Wspomaganie Rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody webo – tonalnej.
Diagnoza i Terapia Afazji Dziecięcej
Wczesna Interwencja Logopedyczna Dziecka z Dysfunkcją Neuromotoryczną
Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny
Innowacyjne Metody Pracy Logopedycznej w Zaburzeniach Motoryki Ustno – Twarzowej
Kurs Języka Migowego PJM Poziom A1. Organizator: Polski Związek Głuchych
Kurs Języka Migowego PJM Poziom A2
Strategie pracy z dziećmi z echolalią

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszego Centrum Terapii  Progressio. Pracuje tu zespół doświadczonych profesjonalistek i pasjonatek z zakresu fizjoterapii, logopedii czy pedagogiki. Dzięki temu w naszym Centrum Terapii Dziecka w Bydgoszczy kompleksowo zaopiekujemy się Państwa pociechami.